Topolojik Düğümler

topolojik düğüm

Topolojik Düğüm Nedir? 

Her problemin temel bir çözümü vardır, yeter ki işlemsel algoritma mantıklı örgülensin. topolojik düğüm problemlerini çözerken dokunarak, eğlenerek, düşünerek, pratik ve zevkli çözümler üreteceksiniz. Topolojinin geometriden farkı, geometrik nesnelerin kaskatı durması ama topolojik nesnelerin eğilip bükülebilmesidir. 

Kurallar: 

1- Düğüm çözülürken bu topolojik nesnenin geometrisi istenilen şekilde değiştirilebilir.

2- Düğüm nesnenin topolojisi değiştirilmeden çözülmelidir. Örneğin iplerin koparılması, tahta bloğun kırılması, delik açılması, kesilmesi vb hacmi bölecek veya azaltacak hareketler yasaktır.

TOPOLOJİK DÜĞÜM ÖRNEKLERİ

Topolojik Düğüm - Anahtar

Topolojik Anahtar

Topolojik Düğüm - Merdiven 

Topolojik Sapan

Topolojik Düğüm - Makasolojik

Topolojik Makas

Topolojik Düğüm - B harfolojik

Topolojik B Harfi

Topolojik Düğüm - Soru İşareti

Topolojik Soru İşareti 

Topolojik Düğüm - Yıldız

Soru: Mor renkli bir yüzü silindir, diğer yüzü kare parçayı hareket ettirerek ipler deliklerden çıkarılabilir mi?

Topolojik Düğüm