Tümü, Bütünü, Tersi (Tümler, Bütünler ve Ters Açılar)

BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ
 - Tümler Açı Nedir?
 - Komşu Tümler Açı
 - Bütünler Açı Nedir?
 - Komşu Bütünler Açı
 - Ters Açı Nedir?

Komşu Açı Nedir?

Birer kenarı ortak olan açılar komşu açılar denir. Aşağıdaki örnekte ABC açısı ile CBD açısının BC kenarı ortak olduğu için bu iki açı komşudur.

 

 

Tümler Açı Nedir?

Ölçüleri toplamı 900 olan iki açıya tümler açı denir.

s(AÔB)=400 ve s(DÊC)=500'dir.

s(AÔB) + s(DÊC) = 400 + 500 = 900 olduğu için AÔB ile DÊC tümlerdir.

Örnek: 700 ile 200, 890 ile 10, 750 ile 150 tümler açılardır.

 

Komşu Tümler Açı Nedir?

Ölçüleri toplamı 900 olan ve komşu olan iki açıya komşu tümler açı denir.

s(MÔP)=700 ve s(PÔN)=200'dir.

s(MÔP) + s(PÔN) = 700 + 200 = 900 olduğu için ve bu açılar komşu olduğu için MÔP ile PÔN komşu tümlerdir.

 

Bütünler Açı Nedir?

Ölçüleri toplamı 1800 olan iki açıya bütünler açı denir.

s(AÔB)=300 ve s(DÊC)=1500'dir.

s(AÔB) + s(DÊC) = 300 + 1500 = 1800 olduğu için AÔB ile DÊC bütünlerdir.

Örnek: 1700 ile 100, 990 ile 810, 450 ile 1350 bütünler açılardır.

 

Komşu Bütünler Açı Nedir?

Ölçüleri toplamı 1800 olan ve komşu olan iki açıya komşu bütünler açı denir.

s(AÔC)=1320 ve s(CÔB)=480'dir.

s(AÔC) + s(CÔB) = 1320 + 480 = 1800 olduğu için ve bu açılar komşu olduğu için AÔC ile CÔB komşu bütünlerdir.

 

Ters Açılar

Kesişen iki doğruda oluşan açılarda komşu olmayan açılara ters açılar denir. Ters açıların ölçüleri birbirine eşittir.

Yandaki şekilde BÔC ile AÔD ters açıdır ve AÔB ile DÔC ters açıdır.

 

Tümler Açı, Bütünler Açı, Ters Açı Soruları

1-Tümleri kendisinin 2 katı olan açıyı bulalım.

Açımız X derece olsun. Tümleri de açımızın 2 katı olduğu için 2X olacaktır. Açımız ve tümlerinin toplamı 900 olacaktır.

Yani X + 2X = 900

3X = 900 bulunur. Bize açımızı yani X'i sorduğu için 90'ı 3'e böleriz ve X=300 bulunur.

2-Bütünleri kendisinin 8 katı olan açıyı bulalım.

 

Açımız X derece olsun. Bütünleri de açımızın 8 katı olduğu için 8X olacaktır. Açımız ve tümlerinin toplamı 1800 olacaktır.

Yani X + 8X = 1800

9X = 1800 bulunur. Bize açımızı yani X'i sorduğu için 180'ı 9'a böleriz ve X=200 bulunur.

Yazar: www.matematikciler.org

Tags: 6. Sınıf