Açılar (Açı Çeşitleri, Eş Açılar, Açıortay, Komşu Açı)

BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ
- Açı Çeşitleri
- Açıortay
- Komşu Açı

Açı Nedir?

Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşimine açı denir.

İki ışının ortak olan başlangıç noktasına açının köşesi denir. Işınlara ise aççının kenarı veya açının kolu denir. Yukarıdaki açı AOB açısı, BOA açısı veya O açısı olarak isimlendirilir. Sembolle AÔB, BÔA veya Ô şeklinde gösterilir.

 

Açının Düzlemde Ayırdığı Bölgeler

Açı bulunduğu düzlemi iç ve dış bölge olmak üzere iki bölgeye ayırır. Açının kolları sonsuza uzadığı için kolları kısa veya uzun çizmemiz iç bölgeyi veya dış bölgeyi değiştirmez.

Yukarıdaki örnekte D, E ve F noktaları açının iç bölgesinde, H ve G noktaları açının dış bölgesindedir. A, B ve C noktaları ise açının ne iç bölgesinde ne de dış bölgesindedir. Bu noktalar açının üzerindedir.

 

AÇI ÇEŞİTLERİ

Açıyı oluşturan iki ışın arasındaki açıklığa açının ölçüsü denir. Açı ölçü birimlerinden birisi derecedir. Örneğin 30 derecelik bir açı 30º şeklinde gösterilir. Bir AOB açısının ölçüsü sembolle s(AÔB) veya m(AÔB) şeklinde gösterilir.

1-Dar Açı: Ölçüsü 0º ile 90º arasında olan açıya dar açı denir.

2-Dik Açı: Ölçüsü 90º olan açıya dik açı denir.

3-Geniş Açı: Ölçüsü 90º ile 180º arasında olan açıya geniş açı denir.

4-Doğru Açı: Ölçüsü 180º olan açıya doğru açı denir.

5-Tam Açı: Ölçüsü 360º olan açıya tam açı denir.

 

Eş Açı: Ölçüleri birbirine eşit olan açılara eş açılar denir.

Örneğin s(AÔB)=40º ve s(AÔC)=40º olsun. Bu iki açı birbirine eştir. Bu durum sembolle AÔB @ AÔC şeklinde gösterilir.

 

Açıortay: Bir açıyı iki eş açıya bölen ışına açı ortay denir. Yandaki örnekte DT ışını LDE açısının açıortayıdır.

 

Komşu Açılar: Köşesi ve birer kenarı ortak olan açılar komşu açılar denir. Aşağıdaki örnekte ABC açısı ile CBD açısının BC kenarı ortak olduğu için bu iki açı komşudur.

Yazar: www.matematikciler.org

Tags: 6. Sınıf