Aynı Düzlemdeki Doğrular (Paralel, Kesişen, Dik, Çakışık Doğrular)

BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ
- Düzlem
- Paralel Doğrular
- Kesişen Doğrular
- Dik Doğrular

Düzlemin tanımını yaparak başlayalım.

Düzlem uzunluğuna ve genişliğine doğru sonsuza uzayıp giden düz bir yüzeydir. Düzlem iki boyutludur. Sayfa üzerinde paralelkenar gibi gösterilebilir. Paralel kenarın köşesine harfle ismi yazılabilir. Masa, sıra ve duvar, düzlemi anlamamıza yardımcı olabilir.

Aynı Düzlemdeki İki Doğrunun Birbirine Göre Durumları

1- Paralel Olabilir (Paralel Doğrular)

Aynı düzlemdeki iki doğru kesişmiyorsa bu doğrular birbirine paraleldir. Paralellik  //  sembolü ile gösterilir.

P düzlemindeki d ve l doğruları birbirine paraleldir. Sembolle p // l şeklinde gösterilir.

 

2- Kesişebilir (Kesişen Doğrular)

Aynı düzlemde paralel olmayan iki doğru bir noktada kesişir.

E düzlemindeki d ve l doğruları A noktasında kesişir. Sembolle d ∩ l = {A} şeklinde gösterilir.

Not: Kesişen iki doğru dik olarak kesişmiş ise (900 ile) bu doğrulara dik doğrular denir.

 

3- Biri Diğerinin Üzerinde Olabilir (Çakışık Doğrular)

Aynı düzlemde tüm noktaları ortak olan doğrulara çakışık doğrular denir.

P düzlemindeki d ve l doğruları çakışık doğrulardır.

Yazar: www.matematikciler.org

Tags: 6. Sınıf